Tidsbegrenset Tilbud -50%
på alt i butikken vår

Idbrikkehund.no - Vilkår for bruk

Innledning

Disse Vilkår & Betingelser er inngått mellom firmaet ATRYOS DMCC, Skattenummer: 119327, juridisk form: LTD (Leverandøren) på den ene siden, og personen som ønsker å handle via nettstedet https://www.idbrikkehund.no (Kjøperen) på den andre siden.

Aksept av Vilkår & Betingelser

Kunden erkjenner å ha lest ved bestilling, og godtar å bli bundet av de følgende Vilkår & Betingelser uten forbehold.

Kundeservice

Selskapet  tilbyr kundene sine:

- ATRYOS DMCC Et eKontakt Skjema: Kontakt Oss med garantert svar innen 24 Timer. Du kan også sende oss en e-post på følgende adresse: contact@idbrikkehund.no

Produkter

Bildene som illustrerer produktene faller ikke innenfor kontraktens rammer. Enhver bruk og/eller reproduksjon av bilder er forbudt. Bildene som illustrerer denne Nettsiden er underlagt vilkår for bruk.

Produktpriser er i kroner. Hvis bestillingen skal sendes til ett land utenom Gibraltar, er du importøren av produktet/produktene bestilt. Toll avgifter, eller annen lokal skatt, eller importavgifter, eller statlige avgifter kan bli krevd. Disse avgiftene er ikke underlagt selskapet. Det vil bli din utgift og du har det fulle og hele ansvaret, både når det gjelder erklæringer og betaling til myndighetene, og kvalifiserte parter i landet ditt. Vi er ikke pliktig til å sjekke eller informere deg om tollavgifter og skatt i landet ditt. Vi anbefaler at du tar kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.     

De oppgitte prisene inkluderer ikke emballasje og fraktkostnader som vil komme i tillegg og spesifisert til Kjøperen på den endelige ordrebekreftelsen.

Produktene tilbys for salg avhengig av tilgjengelighet. Hvis ett av produktene ikke er tilgjengelig, blir Kjøperen varslet via nettsiden med forventet ventetid, hvis det er mulig. Hvis produktet skulle være utilgjengelig etter at bestillingen er bekreftet, vil kjøperen ha muligheten til å kansellere bestillingen ved å sende en e-post med forespørsel om enten refusjon av innbetalte beløp innen tretti (30) dager og senest etter henting, eller bytte ut det utilgjengelige produktet med ett annet.

Leverandøren påtar seg ikke noe ansvar for mangler på lageret eller utilgjengelige produkter.

Bevaring av Tittel

De bestilte produktene forblir Forhandlerens eiendom inntil full betaling er mottatt. I motsetning, på leveringsdagen, risiko (inkludert tap, tyveri eller skade) knyttet til produktene levert skal være på Kjøperens ansvar.

Det er ingen mulighet til å klage på selve leveransen hvis pakken ser ut til å ha blitt behørig levert, noe som vil være dokumentert i det digitale Post systemet (Flashing System)

Bestilling

De automatiske registreringssystemene er ansett som bevis på type, innhold og dato for bestillingen. Kjøperen er bundet av informasjonen oppgitt ved bestilling: i tilfeller hvor det er feil med ordstillingen i adressatens kontaktinformasjon, skal leverandøren ikke holdes ansvarlig for at det ikke er mulig å levere produktet.

En ny leveranse vil Kjøperen i så fall måtte betale for.

Betaling

Når bestillingen bekreftes, har Kjøperen valget mellom følgende betalingsmetoder:

-       Kredittkort

Betaling må utføres av Kjøperen ved bestillinger på nett. Betalinger skal ikke i noen tilfeller anses som depositum eller nedbetalinger. Alle bestillinger kan betales i kroner, inkludert alle skatter og avgifter.

Kjøperen bekrefter til  at den har den nødvendige tillatelsen til å bruke betalingsmetoden valgt for bestillingen ved registrering av kjøpet.

ATRYOS DMCC forbeholder seg rettigheten til å suspendere eller kansellere enhver utførelse av ordre og/eller leveranse, uansett type og grad av utførelse, ved tilfeller av betalingsmislighold eller delbetaling av eventuelle beløp som skal betales av Kjøper, eller i tilfeller med bedrageri eller forsøk på bedrageri vedrørende bruk av nettstedet.

Sanksjoner er automatisk aktuelle på utestående beløp etter en periode på ti dager etter oppgjørstidspunktet, eller fra datoen en betalingspåminnelse er sendt. Frakt av en eventuell ny ordre kan bli suspendert ved sen betaling eller delvis betaling av en tidligere bestilling, uansett bestemmelsene i dette dokumentet.

ATRYOS DMCC forbeholder seg retten til å be om en kopi av identifikasjon og/eller av forsiden av kredittkortet og/eller bevis på adressen til Kjøperen for enhver betaling med kredittkort.

For å kjempe mot svindel over internett, kan informasjon vedrørende din bestilling bli kommunisert til en tredjepart hjemlet i lov eller utpekt for det formål å verifisere identiteten til kjøperen, gyldigheten av ordren, betalingsmetode brukt, og den tiltenkte leveransen.

ATRYOS DMCC beholder fullt eierskap av de solgte produktene inntil fullstendig betaling av prisen er mottatt.

Leveransen

Gjennomsnittlig leveringstid er mellom 5 og 7 virkedager og vil bli utført av Posten. Ordren blir sendt 24 til 48 timer etter betalingsbekreftelse.

Selskapet  kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser forårsaket av Swisspost eller hvis forsinkelsen skyldes et ATRYOS DMCC forsyningsproblem.

I alle tilfeller, enhver forsinkelse ved levering av pakken gir ikke kjøperen retten til å kreve erstatning; vi vil ikke bli holdt ansvarlig.

Ved mottak av de bestilte produktene, vil kjøperen kontrollere innholdet i forsendelsen. Enhver uregelmessighet angående leveransen (manglende eller ødelagte produkter, skadet emballasje, osv.) skal rapporteres av Kjøperen ved å kontakte Kundeservice på e-post eller telefon, så fort som mulig. Alle krav fremmet etter 15 dager vil bli avvist av Leverandøren.

UFULLSTENDIG ELLER URIKTIG ADRESSE:

Hvis det er en feil i leveringsadressen, skal kostnaden for ny forsendelse belastes Kjøperen.

UAVHENTEDE PAKKER PÅ POSTKONTORET, HENTESTEDET, ELLER FORHANDLER:

Hvis pakken ikke blir hentet, skal kostnaden for ny forsendelse belastes Kjøperen.

Rett til Tilbaketrekking og Bytte

Kjøperen har en PERIODE PÅ 15 DAGER fra leveringsdatoen til å returnere, på Kjøperens kostnad, alle produktene i bestillingen, for å få refundert kostnaden ekskludert fraktkostnadene.

Produktene må returneres til  på følgende måte:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

Retur av Produkter

De leverte produktene må returneres av Kjøperen til ATRYOS DMCC på følgende adresse med registrert post:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

RETUR POLICY:

  •      Varen må returneres innen 15 dager fra leveringsdato
  •      Produktet må returneres i opprinnelig tilstand

TILBAKEBETALING:

Ved mottak av returnerte produkter, vil tilbakebetaling bli behandlet I løpet av 5 til 7 virkedager ved bruk av samme betalingsmetode valgt ved betaling for ordren.

KREDITNOTA:

Ved mottak av returnerte produkter, vil en kreditnota bli tildelt deg og plassert direkte i handlekurven.

Å bruke den kunne ikke vært enklere.

Plasser en ny ordre på ønskede varer, i sammendraget for handlekurven finner du din kreditnota, klikk LEGG TIL ved siden av innkjøpsordren.

Beløpet på kreditnotaen vil så bli trukket fra den totale kostnaden for bestillingen.

RETUR-FRAKTKOSTNADER:

Retur-fraktkostnader skal dekkes av Kjøperen.

Returadresse:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

Juridisk Informasjon

Bestemmelsen for personlig informasjon som er samlet i forbindelse med fjernsalg er obligatorisk, disse opplysningene er nødvendig for ordrebehandling og forsendelser, samt fakturabehandling. Denne informasjonen er strengt konfidensiell. Mangel på informasjon innebærer automatisk avvisning av bestillingen.

Brukeren har rett til å få tilgang til, endre, rette og slette data om seg selv. For å utøve denne retten, kan Kjøperen sende et brev til Kundeservice på følgende adresse:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

Tvister

Disse vilkår og betingelser, og avtaleforholdet mellom Leverandøren og Kjøper er underlagt Gibraltar lov. Domstoler i Gibraltar har eksklusiv jurisdiksjon, uavhengig av leveringssted og betalingsmetode avtalt.

Registreringsadresse:

13/1 Line Wall Road
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR